Dặm Đường Công Lý

Phim Dặm Đường Công Lý

Trọn Bộ HD 2019

 
Xem Phim

Xem Phim Dặm Đường Công Lý

Bộ phim Dặm Đường Công Lý nói về những vấn đề cam go trong công tác đấu tranh, trừng trị tội phạm và giải quyết, xét xử các tranh chấp trong xã hội của người thẩm phán, cũng như những nguy hiểm mà người thẩm phán phải đối diện khi thực hiện nhiệm vụ của mình, họ thậm chí đã phải hy sinh cả tính mạng. Đó là hình ảnh một chánh án Lê Thành cương trực, quyết đoán và tài năng. 

Chính khí khái đó, ông được cấp dưới đặt cho biệt danh “Bao Chửng”; phó chánh án Trần Trung Nghĩa là quân sư mưu lược có biệt danh “Công Tôn Sách”, anh đã xét xử thành công nhiều vụ án khó khăn, phức tạp và đầy nguy hiểm.

Dặm Đường Công Lý, Xem Phim Dặm Đường Công Lý, Phim Dặm Đường Công Lý, tập 1, tập 2, tập 3, tập 4, tập 5, tập 6, tập 7, tập 8, tập 9, tập 10, tập 11, tập 12, tập 13, tập 14, tập 15, Bộ Phim Dặm Đường Công Lý tap 16, tap 17, tap 18, tap 19, tap 20, Dặm Đường Công Lý tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, Tập Cuối,


Loading...
PHIM BỘ MỚI
Xem tiếp